TUI е първенец по устойчивост

 
 
TUI е най-устойчивият бранд според шведските потребители. Това беше разкрито на 02.04.2020 г. от Sustainable Brand Index™ - най-голямото независимо проучване на търговските брандове в Европа, фокусирано върху устойчивостта. TUI се възприема и като най-устойчивата марка за пътуване и в Дания, обявиха от Sustainable Brand Index™ седмица по-рано.
 
Класирането на TUI показва, че нашите клиенти наистина оценяват това, което правим по отношение на устойчивостта. Благодарим на всички прекрасни колеги, че допринесоха за това да се случи! Това е резултат от усилена работа по оформяне на нашите продукти и предложения, преструктуриране на нашия уебсайт с филтри и категоризация по устойчивост, поддържане на непрекъснат диалог с партньори и доставчици, постигане на точния баланс в нашите маркетингови кампании, социални медии, статии за вдъхновение, CRM, PR и много други.
 

ЗА ИНДЕКСА НА УСТОЙЧИВАТА МАРКА
Проучването стартира през 2011 г. и се провежда ежегодно в Швеция, Норвегия, Дания, Финландия и Холандия. Също така, за първи път през 2020 г. изследването се провежда в Естония, Латвия и Литва. Тяхната амбиция е да разширят изследването до възможно най-много страни, за да създадат подходящ цялостен имидж на пазара за устойчивост.

Въз основа на повече от 58 000 потребителски интервюта Индексът на устойчивата марка определя колко устойчива се възприема един бранд. 21 640 интервюта са направени в Швеция и 5 910 в Дания за проучването до 2020 г. Всяка марка се оценява от поне 1000 респонденти. Целевата аудитория е широката публика, 16-75 години. Различните стъпки в проучването (количествени и качествени проучвания) са били проведени съответно през ноември 2019 г.-януари 2020 г. и през февруари 2020 г.
 
Основата за класирането в Sustainable Brand Index™ са глобалните цели на ООН за устойчиво развитие.
 
Класацията показва колко устойчиви се възприемат различните марки според потребителите на всяка страна. Класирането се състои от две основни части; екологична отговорност и социална отговорност. Крайният резултат за всяка марка е съвкупност от възприемането на марката в тези две области.
 

ПРОЕКТИ НА ТУИ ЗА УСТОЙЧИВ ТУРИЗЪМ
За да научите повече за проектите за устойчив туризъм на ТУИ, разгледайте нашите: