"ТУИ България" започва проект по схема BG05M9OP001-1.021 „ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА“

"ТУИ България" започва проект по схема BG05M9OP001-1.021 „ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА“
"ТУИ България" започва проект по схема BG05M9OP001-1.021 „ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА“
 
Основната цел на проекта е "Да се предостави възможност на заетите лица в „ТУИ България“ ЕООД да повишат професионалната си квалификация и знания по чужд език".