XML Хотели потребителски вход

ТУИ България работи с най-модерния интегриран софтуер, който чрез трансфер на XML данни, предоставя актуални цени и условия за настаняване, специални оферти, информация за периоди на спиране на продажбите и др.
 
 
Динамично Ценообразуване – посредством възможностите на системата, Вие можете успешно да създадете своя туристически пакет и да разширите кръга си от клиенти, използвайки пълната прозрачност на пазарните цени и условия от портфолиото на ТУИ България.
Оптимизация на търсенето – с използването на възможностите на системата, Вие можете да оптимизирате търсенето на туристичски продукти и значително да повишите процента на запитванията, завършващи с реална покупка на продукт.
Хотелски договори (хотелска информация, цени, контингенти, изхранване и др.) – посредством свързването на двете системи и интегрирането на пълната информация на хотелските договори, Вашия сайт ще бъде максимално атрактивен за крайните клиенти.